• Treatments Header

Fysioterapi

En fysioterapeut behandler og forebygger skader og sykdommer som gir smerte eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. 

Som fysioterapaut gir du behandling som er basert på en grundig undersøkelser og vurdering av pasientens problem og hva pasienten selv ønsker hjelp til.  Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse.  For å få til dette, er det viktig at fysioterapeuten og pasienten utvikler et trygt og tillitsfullt forhold.

På Clinica NorMed med fysioterapaut Elene Schou kan vi tilby et helhetlig tilbud med kompetanse og treningstilbud, hvor RedCord og akupuntur har en sentral rolle.