• Treatments Header

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie er medisinsk assistanse av en hjelpepleier- eller sykepleier i hjemmet. Pleier kan hjelpe deg med bl.a dusj, stell, medisiner, sårstell, rehabilitering, handle og tilberede enklere måltider.

Vi kan også tilby transport og assistanse ved sykehus-avtaler med tanke på medisinsk rådgivning og tolketjeneste.